https://www.horlaitfoundations.be

De Heer Bart VAN DER SCHUEREN

fundamenteel en klinisch onderzoek op het gebied van morbiede obesitas

Faculteit Geneeskunde K.U.Leuven