https://www.horlaitfoundations.be

Dr VAN PRAET Jens

werk op het gebied van infektieziekten en immuunsuppressie na transplantatie in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Universiteit Gent

Met deze beurs zou Dr Van Praet zich gedurende 1 jaar willen bekwamen in de infectieziekten en immuunsuppressie na transplantatie in het Leids Universitair Medisch Centrum.
Gedurende dat jaar zou hij zich willen toeleggen op infectieziekten en immuunsuppressie na orgaantransplantatie. Na deze opleiding in het basiswetenschappelijk immunologisch onderzoek, zou hij zich graag toe leggen op een klinische toepassing hiervan, met als doel van op termijn translationeel onderzoek te gaan doen aan het UZ Gent over immuunsuppressie en infectieziekten bij transplantatiepatiënten.