https://www.horlaitfoundations.be

Dr VANDERVEKEN Olivier

bijkomende opleiding in het buitenland inzake diagnose en behandeling van hoofd-hastumoren.

UZA

Dr Vanderveken is op zoek naar de mogelijkheid om een gespecialiseerde opleiding te realiseren in buitenlandse referentiecentra. Hij is ervan overtuigd dat het opdoen van klinische ervaring en wetenschappelijke kennis rond de innovatieve technieken de uitstraling van het UZA ten goede zal komen.