https://www.horlaitfoundations.be

Dr DU FOUR Stéphanie

Project op het gebied van melanoom hersenmetastasen

VUB

De beurs zal gebruikt worden voor een studieverblijf in het neuro-oncologisch centrum Norlux in Luxemburg