https://www.horlaitfoundations.be

Mevrouw Tessa KERRE

vervolmaking in de Verenigde Staten - onderzoek in het domein van stamceltransplantatie, T celtherapie en T cel ontwikkeling en stamcelbiologie

Fac. Geneeskunde en Farmacie R.U.G., Akademisch Ziekenhuis