https://www.horlaitfoundations.be

Monsieur Patrick LAUWERS

vervolmaking op het gebied van revascularisatieprocedures bij diabetische patiënten

Faculteit Geneeskunde Universiteit Antwerpen