https://www.horlaitfoundations.be

Uitreiking van de beurzen 2020

Gezien de omstandigheden zal de datum van de uitreiking van de beurzen medegedeeld worden zodra de sanitaire omstandigheden dit toestaan. De beurzen zullen vroeger worden toegekend zodra de namen van de laureaten werden medegedeeld en deze voorstellen gevalideerd werden door de Voorziter van de betrokkene Stichting rekening houdend met de verplichtingen vermeld in het testament van Mevrouw Mathilde Horlait Dapsens.
Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve u aan u instelling te melden.

News