https://www.horlaitfoundations.be

VAN BOCKSTAL Mieke

borstpathologie

UGENT

vervolmaking in Rotterdam : verdieping in de borstpathologie en uitdiepen van de kennis op vlak van gynaecopathologie