https://www.horlaitfoundations.be

Dr LEMMENS Robin

Onderzoek op het gebied van neurologie.

UZ Leuven

Onderzoek in het domein van cerebrovasculaire aandoeningen - klinisch, moleculair als genetisch onderzoek in neurovasculaire ziekten.

Gezien zijn interesse in de biologie van neurologische aandoeningen, bood de UZ Leuven een plaats aan als doctoraatstudent in zijn laboratorium, dat zich richt op de pathogenese van mortorneuronaandoeningen en met name amyotrofische laterale sclerose.

Hij wil u zowel klinisch als experimenteel een carrière uit bouwen in het domein van cerebriovasculaire aandoeningen.

De UZ Leuven zou Dr Lemmens graag de mogelijkheid bieden zich gedurende een jaar in een internationaal hoogwaardig centrum met fundamentele en klinische expertise op het gebied van hersenischemie te bekwamen op zowel klinisch als experimenteel vlak.